KITA ADALAH KHALIFAH

Tahukah Sahabat Sefa, bawasanya kita semua adalah seorang Khalifah di muka bumi. Allah Swt. telah berfirman dalam Al Qur’am Surat Al Baqarah ayat 30 :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi“. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Khalifah memiliki makna pengganti atau wakil, dengan kata lain kahlifah adalah wakil Allah di muka bumi atau juga disebut pemimpin.

Seorang Hamba Allah Swt yang bertaqwa, tentu tidak akan merasa lebih rendah daripada Hamba Allah yang lain atau anak sekarang menyebutkan dengan istilah “insecure”. Seorang hamba Allah yang merasa rendah dari orang lain barangkali ia belum memahami ayat di atas. Ingat ya sahabat, tugas kita adalah menjadi pemimpin. Seorang presiden adalah pemimpin bagi rakyatnya, ayah adalah pemimpin bagi keluarganya, dan sejatinya jika kita belum menyandang gelar apapun, maka kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *